Velkommen!

Designer Bolig vil være å finne på neste Bygg Reis Deg 14.-17. Oktober 2015. http://www.byggreisdeg.no 

Vi arbeider i skrivende stund med vår aller første husbok. Boken er planlagt ferdig våren 2016.

Her vil dere få stifte nærmere bekjentskap med noen av våre designere, arkitekter og sammarbeidspartnere.

På gjensyn.

Tilbake