Nyheter

Velkommen!

Designer Bolig vil være å finne på neste Bygg Reis Deg 14.-17. Oktober 2015. http://www.byggreisdeg.no  Vi arbeider i skrivende stund med vår aller første husbok. Boken er planlagt ferdig våren 2016. Her vil dere få stifte nærmere bekjentskap med noen av våre designere, arkitekter og sammarbeidspartnere. På gjensyn.