Ny bolig

Må vi virkelig bygge nye boliger eller er det tilstrekkelig å renovere de eksisterende bygningene i Norge? Godt spørsmål! Det er to svar på dette spørsmålet: den første er ganske enkelt at vi hvert år får flere og flere borgere. Det er også en stor emigrering til byene og dermed øker etterspørselen etter nye boliger. Hvis ingen ville bygge noen nye hjem ville prisene skyte i været, bedrifter ville få det vanskelig å finne mennesker til jobbene og samfunnet ville bli bremset. Det andre svaret er at eldre hus kan være sjarmerende, men de er ikke bygget til moderne behov men for en tid da miljøet ikke var så oppdatert og energi prisene var lave. Fra et miljøperspektiv er et nybygd hjem uslåelig og krever mindre enn halvparten så mye energi til oppvarming i forhold til et hus bygget så sent som på 80-tallet.

Vinteren kan være kald og morsom

“ikke glem luen” sier vi ofte om vinteren. Varmen stiger og den enkleste måten å isolere et hus er å sette på en varm og tett lue. Ved eldre hus kan du noen ganger se at takene er snøfrie og istapper vokser fritt langs takrenner. Dette tyder på at varmen forsvinner ut i luften i stedet for å oppvarme huset. I de senere årene har energiprisene økt og alt tyder på at strømforbruket og oppvarmingskostnader blir stadig viktigere i valg av nye hjem.

Nye hus er ikke kun utstedt med varm og tett lue. Fasade og vinduer er også langt mer energieffektive enn for bare noen år siden. Men et godt isolert hus er ikke det samme som at huset er passende isolert. Luften inne i ditt hjem trenger å sirkulere i riktig tempo. Ellers faller innemiljø og oksygen nivå. Dårlig luft betyr at du får hodepine, sover dårlig og sjansene er at den produserer fuktskader i konstruksjonen. Nybygde boliger har ofte i dag ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dette betyr at vi bruker energien i luften som sendes ut for å varme opp frisk luft inn i huset. Oppvarming med energi fra fornybare energikilder fokuseres vi også på.